Påskutställning Degeberga hembygdsgård -92, -93 och -94.
Välgörenhetsutställning tillsammans med Lena Björkman, Kalmar i Gårdsby hantverkshus, Växjö 2019.
Virtuell utställning Bräkne Hoby kulturhus 202o.
(publicerad på Youtube under bo friman sommarutställning 2020).
Utställning på Majas konstcafe, LIsterby, Blekinge juli 2021
Utställning tillsammans med Bia Ullenius Hellström, Västerås i Gårdsby hantverkshus, Växjö 2021.
Uställning i McNeals personalmatsal mars 2022.