Kommande utställningar

Utställning i Majas Konstcafe, Listerby, Blekinge juli 2021.  https://www.majaskonstcafe.se/

Utställning tillsammans med Bia Hellström, Västerås i Gårdsby Hantverkshus,Växjö  7 - 13 augusti 2021  http://www.biahellstrom.se/