Vattenfall. Bildmått 20 * 28
Kust. Bildmått 28 * 20
Jag minns fiat 600. Bildmått 53 * 38
Köpegårdanatur. 20 * 29
Vattenspegel. Bildmått 20 *28
Morgon vid vattendrag. Bildmått 28 * 20
San´Ambrogio di Valpolicella. Bildmått 28 * 20
The old pickup. Bildmått 53 * 38
Höstdimma. Bildmått 29 * 20
Den gamla stenbron. Bildmått 29 * 20
Stenbrott i Köpegårda Blekinge. Bildmått 54 * 34
Flateka i kvällsljus. Bildmått 39 * 29
Bergskreva. Bildmått 20 * 28
Natur i Köpegårda Blekinge. Bildmått 28 * 20
Skärgårdsvinter. Bildmått 35 * 21
Vinterreflektion. Bildmått 38 * 18
Skogsdike. Bildmått 30 * 38
Stadsbild Provence. Bildmått 63 * 45
Stenmur. Bildmått 23 * 11
Vårflod. Bildmått 38 * 28
Vinterskärgård. Bildmått 26 * 12
Myrmark. Bildmått 40 * 30
DKW 1000. Bildmått 63 * 48
Vinterbild Bräkneån. Bildmått 47 * 26
Utsikt köksfönstret i Köpegårda. Bildmått 20 * 28
Besök på bilskroten 1. Bildmått 48 * 40
Besök på bilskroten 2. Bildmått 53 * 36
Vinterbjörkar Bildmått 20 * 28
Skogskantat vattendrag Bildmått 20 * 26
Besök på bilskroten 3 Bildmått 53 * 36
Lahtyrus odoratus Bildmått 20 * 15
Spegling Bildmått 17 * 24